17 maart 2020

Coronavirus Protocol BZB

17 maart 2019

Stichting BalansZorg Begeleiding volgt nauwlettend alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De Rijksoverheid maar ook de Gemeente Leiden hebben maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen én de richtlijnen van RIVM en GGD zijn leidend in onze aanpak om de verspreiding van het coronavirus op onze locatie tegen te gaan.

Zie voor de actuele update ook : https://gemeente.leiden.nl/nieuws/coronavirus/

De gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zijn nu het belangrijkste. We volgen natuurlijk de richtlijnen en vragen onze medewerkers dringend om met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en wordt er zoveel mogelijk door iedereen thuis gewerkt. Natuurlijk zal altijd uw maatschappelijk werker/sociaal werker handelen en er voor u zijn als u hulp nodig hebt.

Er zal minimale bezetting op kantoor zijn en mocht u een afspraak op kantoor hebben dan vragen wij u nadrukkelijk de gezondheidsvoorschriften (handen wassen, geen handen schudden, geen knuffel geven, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes) te respecteren.

Stichting BalansZorg Begeleiding blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en neemt zo nodig snel actie. We hopen natuurlijk dat onze cliënten en medewerkers niet besmet raken en zullen alles in het werk stellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en direct te handelen en te reageren bij eventuele besmetting.

Mogelijk krijgen sommige zaken door deze maatregelen minder aandacht maar we blijven natuurlijk in contact met u, face-to-face als het kan en moet maar bijvoorbeeld ook telefonisch (WhatsApp (video) bellen, Messenger (video), SMS). Woonbegeleiding blijft in overleg geboden. We gaan er vanuit dat veel afspraken met gemeente, bewindvoerders, medische consulten etc. zullen worden afgezegd of verplaatst.

We rekenen natuurlijk op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie en hopen dat we deze coronavirus crisis tezamen snel te boven komen op zo kort mogelijke termijn.

Onze medewerkers zijn op hun mobiele nummer bereikbaar; ook is het algemene nummer bereikbaar.

Algemene nummer: 071-5327725

Helma Baart: 06-36314796

Ilja Wielders: 06-82984128                          

Jarmo van der Velden: 06-13609666

Annemieke Windhorst: 06-82711771

Donovan Hiensch: 06-83134429

Sana Mhamedi: 06-83066068 (tijdelijk afwezig)

Email algemeen: info@balanszorgbegeleiding.nl

Met vriendelijke groet,

Helma Baart, directeur