Stichting BalansZorg Begeleiding

Onze missie:

Ons belangrijkste doel is om de zogenaamde doelgroep zorgmijders te bereiken en ze het vertrouwen in hulp en
oplossingen weer terug te geven.
Wij vinden het belangrijk onze ervaringsdeskundigheid en onze professionele kracht in te zetten om onze
doelgroep van voornamelijk zorgmijders weer zo spoedig mogelijk volwaardig te laten functioneren in onze
maatschappij. Iedereen kan struikelen in het leven; vaak door omstandigheden waar je zelf geen grip op hebt,
baanverlies, huisverlies, partnerverlies of gewoon omdat je het allemaal niet aankunt in je eentje of hierin door
beperking(en) in belemmerd wordt. Is dat erg? Hulp zoeken is juist goed en soms hebt je een zetje in de goede
richting nodig. Wel op een gelijkwaardige manier en met een persoonlijke aanpak. Zeker voor zorgmijders die
onze stichting weten te vinden is het belangrijkste om ze stap voor stap weer vertrouwen te laten krijgen in dat het
echt anders en beter kan. Dat vinden wij belangrijk.
Soms zijn mensen dakloos en/of thuisloos. Wat is het verschil tussen dakloos zijn of thuisloos zijn? Kunt u
helemaal nergens terecht dan bent u dak- en thuisloos. Hiervoor is de enige oplossing in Leiden en omgeving de
Dak- en Thuislozen Opvang “Stichting De Binnenvest".
Bent u thuisloos dan kunt u dus best af en toe bij iemand in de familie, vrienden of kennissenkring een nachtje
slapen; of verblijft u in een recreatiewoning, of kraakpand zonder inschrijfmogelijkheid; dan heeft u alleen geen
woonadres. U loopt dan wel tegen heel veel problemen aan want u staat nergens meer als woonachtig
geregistreerd. U wordt/bent uitgeschreven bij de zorgverzekering; u bent dus niet meer verzekerd, kunt geen
uitkering aanvragen, eventuele schulden lopen alleen maar op, en u gaat uzelf steeds minder waard voelen, u
heeft misschien eerder hulp gezocht maar bent hierin teleurgesteld en vertrouwd eigenlijk niets of niemand meer.
Wij proberen u hierbij te helpen een oplossing te vinden. Hebt u wel een woning of kamer maar weet u het
gewoon even niet meer hoe uzelf te redden dan zijn we er natuurlijk ook voor u. Thuisloosheid is natuurlijk niet de
enige reden waar u voor bij ons komt; er zullen zeker veel meer zaken zijn waar u individuele begeleiding bij
nodig hebt.
Bovendien zijn wij er voor alle leeftijdsgroepen, van 0 tot 100 jaar en zijn we ook als stichting SKJ geregistreerd.
We hebben veel expertise in huis om iedereen op de juiste manier te begeleiden. Iedereen is welkom,
alleenstaanden, gezinnen, jongeren, met en zonder beperkingen.
Het kan zelfs voorkomen dat u andere hulp nodig hebt om verder te komen; we zullen dan altijd met u proberen
en in samenwerking met andere ketenpartners toch de juiste hulp te vinden.
Kortom, we kunnen en willen iedereen graag helpen en goed begeleiden naar een leven op Eigen Kracht.

Onze stichting is er voor iedereen!

Stichting BalansZorg Begeleiding

Waarom ik deze stichting heb opgericht
Af en toe heb je een vriendelijk woord nodig, of een knuffel.

Helma Baart, oprichter en directeur van de Stichting: Ik ben in juni 2016 gestart met deze stichting omdat ik denk dat we een verschil kunnen maken. Ik heb in mijn eigen leven de nodige hoogte- en dieptepunten meegemaakt en wat ik hieruit heb geleerd heb ik toegepast in ons intern beleid waar we proberen mensen de juiste weg te wijzen. Juist omdat velen de weg niet weten of niet durven te nemen, naar een wijkteam, naar schuldhulpverlening, teleurgesteld zijn in de bureaucratie of gewoon hulp te vragen - noem het gewoon zorgmijders - probeer ik met mijn team van HBO-maatschappelijk werkers, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen een maatschappelijke omgeving te creëren waar mensen zich welkom en gehoord voelen. Onze cliënten komen voornamelijk voort uit ons netwerk door mond op mond reclame. We bereiken hierdoor gelukkig mensen die anders buiten de boot zouden vallen of pas op een veel later moment struikelen. Mooi om te zien dat oud-zorgmijders weer zorgmijders naar ons toeleiden via het wijkteam, JGT of zorgkantoor.

  • Oprichter en directeur
    Helma Baart

Bestuur

Onze stichting wordt beheerd door viertal mensen:

Maarten Kersten

Voorzitter

Cor Baart

Penningmeester

Marc Gaulard

Vice-voorzitter

Joey De waard

Secretaris

Neem contact met ons op: